Fyrhörningar

 • En månghörning med fyra hörn kallar vi för fyrhörning.

 • Summan av alla vinklar som är på insidan är lika med 360 grader.

 • En fyrhörning med minst två sidor parallella kallas för en parallelltrapets.

 • Arean av en parallelltrapets beräknas som medelvärdet av båda sidorna multiplicerad med dess höjd.
  \[ \text{Arean} = \frac{a + b}{2} \cdot h. \]

 • En fyrhörning där sidorna är parvis parallella kallas för ett parallellogram.

 • I ett parallellogram så är motstående sidor och vinklar lika stora.

 • En romb är en fyrhörning där sidorna är parvis parallella och med lika långa sidorna.

 • En fyrhörnings där sidorna är parallella och alla vinklarna på insidan kallas för rektangel.

 • En kvadrat är att två motsatta sidor är parallella, lika långa och har bara räta vinklar.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se