Binomialsatsen

\[ (x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}{ n \choose k}x^{n-k}y^k \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se