Cirkel

Omkrets _och _area _06

En cirkel är en rund, tvådimensionell, geometrisk figur där varje punkt på cirkelns periferi befinner sig på samma avstånd, radien \(r\), från cirkelns medelpunkt.

Diameter \(d\) alltid är dubbelt så lång som cirkelns radie \(r\),

\(d = 2r\)

Area

\[ A_{cirkel}=\pi r^2=\frac{\pi d^2}{4} \]

Omkrets

\[ O_{cirkel}=2\pi r=\pi d \]

Läs mer om cirklar på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se