Låddiagram

låddiagram

  • Den vänstra röda linjen visar det minsta värdet bland alla observationer, den högra det största värdet bland alla observationer.
  • Hela lådan visar på den mängden av observationer som ligger emellan 25 % - 75 %, sträcket mitt i lådan visar på medelvärdet.
  • Den första kvartieln markeras av början av lådan och är medelvärdet av den undre halvan av datamängden.
  • Den tredjekvartilen markeras med slutet på lådan och är medelvärdet av den den övre halvan av datamängden.
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se