Aritmetisk medelvärde

\[ \bar{x} = \frac{1}{n} \left( \sum_{k=1}^{n} x_k \right) = \frac{x_1 + ...+
x_{n-1} + x_n}{n} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se