Geometrisk medelvärde

\[ \bar{x} = \left( \prod_{k=1}^{n} x_k \right)^{1/n} = \left( x_1 \cdot ...
\cdot x_{n-1} \cdot x_n \right)^{1/n} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se