Enpunktsformeln

För en linje som går genom punkten \( (x_1,y_1) \) med riktningskoefficient k, så gäller följande formel:

  • Enpunktsformeln \[ y - y_1 = k( x - x_1) \]
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se