Kvadratkomplettering

$$x^2+px=x^2+px+\left(\frac{p}{2}\right)^2-\left(\frac{p}{2}\right)^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2-\left(\frac{p}{2}\right)^2$$

Kvadratkomplettering är att skriva ett andragradspolynom i kvadratisk form och används bland annat för att lösa andragradsekvationer.

Läs mer om kvadratkomplettering på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se