Grundekvationer

Sinus

$$sin\, x= a, \, -1 \leq a \leq 1$$

$$x_1=v+n \cdot 360°$$

$$x_2=(180°-v)+n\cdot 360°$$

$$där\, v= arcsin\, a$$

Cosinus

$$cos\, x=b, \, -1 \leq b \leq 1$$

$$x=\pm v+n\cdot 360°$$

$$där \,v=arccos\, b$$

Tangens

$$tan \,x =c, \, c = godtyckligt \, tal$$

$$x=v+n \cdot 180°$$

$$där \, v=arctan\, c$$

Ovanstående samband används vid lösninningen av olika trigonometriska ekvationer, där det trigonometriska värdet är känt men inte vinkeln.

Läs mer om trigonometriska ekvationer på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se