Aritmetisk summa

\[ s_n=a_1+a_2+a_3+...+a_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2} \]

Den här formeln används för att beräkna summan av talen i en aritmetisk talföljd; en talföljd där skillnaden, differensen, mellan varje par av efterföljande tal är konstant. 

Läs mer om aritmetiska summor på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se