K-värde

K-värdet definieras som förändringen i y-led delad på förändringen i x-led, vi brukar skriva det på följande sätt:

\[ k = \frac{ \Delta y }{ \Delta x } = \frac{y_2  - y_1}{x_2  - x_1} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se