Grundläggande notation för geometri

Sträckan mellan två punkter i en polygon skrivs som \( \overline{AB} \) eller bara \( AB \). Vinkeln \( \beta \) skrivs som \( \angle ACB
\) eller bara som \(ABC \) om det är klart från sitt sammanhang.


En hel specifik triangel skrivs som \( \triangle ABC \).

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se