Newton-Raphsons metod

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Newton-Raphsons metod är en numerisk metod för att approximera nollställen till en funktion.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se