Additionsformlerna

För två vinklar v och w har vi följande samband:

$$\sin (v+w)=sin\,v\cdot cos\,w+cos\,v\cdot sin\,w$$

$$sin(v-w)=sin\,v\cdot cos\,w-cos\,v\cdot sin\,w$$

$$cos(v+w)=cos\,v\cdot cos\,w-sin\,v\cdot sin\,w$$

$$cos(v-w)=cos\,v\cdot cos\,w+sin\,v\cdot sin\,w$$

$$tan(v+w)=\frac{tan\,v+tan\,w}{1-tan\,v\cdot tan\, w}$$

$$tan(v-w)=\frac{tan\,v-tan\,w}{1+tan\,v\cdot tan\, w}$$

Additions- och subtraktionsformlerna är användbara vid lösningen av trigonomiska funktioner.

Läs mer om additions- och subtraktionsformlerna på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se