Olika typer av intervall

  • Intervallet \( [a, b] \) är ett stängt intervall där ändpunkterna ingår
  • \( ]a, b[ = (a, b) \) är ett öppet intervall där ändpunkterna inte ingår
  • \( [a, b[ = [a, b) \) är ett halv öppet intervall där inte ändpunkten b ingår
  • \( ]a, b] = (a, b] \) är ett halv öppet intervall där inte ändpunkten a ingår
  • \( [a, b[ = [a, \infty) \) är ett halv öppet intervall där man går till oändligheten
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se