Uttrycket asinx+bcosx

$$a\,sin \, x + b\, cos \, x= (\sqrt {a^2+b^2})sin(x+v)$$

$$a\,sin \, x - b\, cos \, x= (\sqrt {a^2+b^2})sin(x-v)$$

Detta gäller då:

$$a>0$$

$$b>0$$

$$tan\, v= \frac{b}{a}$$

$$0°< v<90°$$

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se