Kongurens

Kongurensfall vi säger att en triangel är kongruent (lika med varandra bortsett från någon rotation, förflyttning eller spegling) i tre olika fall:

  • [SSS] Vi kallar två trianglar kongurenta om de delar Sida-sida-sida, dvs alla tre sidor är lika, detta kallas för SSS
    regeln.

  • [VSV] Vi kallar två trianglar kongurent om de delar vinkel-sida-vinkel, detta kallas för VSV-regeln.

  • [SVS] Vi kallar två trianglar kongurenta om de delar sida-vinkel-sida, detta kallas för SVS-regeln.

Vi betecknar att två trianglar är kongurent på följande sätt \( \Delta ABC \cong \Delta DEF\) eller \(\Delta ABC \sim \Delta DEF\).

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se