Klotsegment

Klotsegment

Volym

$$V_{klotsegment}=\frac{\pi h^2}{3} \cdot (3r-h)$$

Area

$$A_{klotsegment}=2\pi r h$$

Ett klotsegment, eller ett sfäriskt segment, är det område som ligger över eller under ett plant snitt genom ett klot.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se