Utvecklingar av olika binom \( (x + y)^n \)

Potens Expansiom
n = 0 \[ (x+y)^0 = 1  \]
n = 1 \[ (x+y)^1 = x + y \]
n = 2 \[ (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \]
n = 3 \[ (x+y)^3 = x^3 + 3x^2y +3xy^2 + y^3 \]
n = 4 \[ (x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2 y^2 +4xy^3+ y^4 \]
n = 5 \[ (x+y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3 y^2+ 10x^2 y^3 + 5xy^4+ y^5 \]    
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se