Prisma

Geometri __prismor _01

Volym

$$V_{prisma}=B\cdot h$$

$$B=basytans\; area$$

Ett prisma är en geometrisk figur som har två månghörningar som basytor. De båda basytornas kanter binds samman av linjer som bildar sidoytor. Om linjerna som binder samman basytorna är vinkelräta mot basytorna är det ett rakt prisma.

Läs mer om prismor på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se