Argument

$$arg\,z=x$$

$$\tan\,x=\frac{b}{a}$$

Det komplexa talet \(z=a+bi\) kan representeras i det komplexa talplanet som en punkt. Argumentet för \(z\) är vinkeln mellan pilen som går från origo till \(z\) och den reella axelns positiva sida (Re).

Läs mer om argument på Matteboken.se


\[ z = 1 + \mathrm{i} \]

\[ \arctan(x) = \frac{1}{1} \Leftrightarrow  x = \arctan(1) \Leftrightarrow x = \pi/4. \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se