Trigonometriska ettan

\[ \sin^2(x)+\cos^2(x)=1 \]

Enhetscirkeln har en radie på 1 längdenhet, alltså kan sinusvärdet och cosinusvärdet för en vinkel ses som längden på två kateter i en rätvinklig triangel med hypotenusan 1. Vilket med hjälp av Pythagoras sats ger ovanstående samband.

Läs mer om trigonometriska ettan på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se