Kon

Geometri __koner _10

Volym

$$V_{kon}=\frac{\pi r^2 h}{3}$$

Mantelarea

$$Mantelarean_{kon}=\pi r s$$

Totala area

$$Totala\; arean_{kon}=\pi rs+\pi r^2=\pi r(s+r)$$

En kon är en geometrisk figur som har en basyta och en mantelyta som formas till en spets utifrån basytan. Om basytan har formen av en cirkel och konens spets ligger rakt ovanför eller under cirkelns medelpunkt, då kallas konen för en rak, cirkulär kon.

Läs mer om koner på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se