Gränsvärden

$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{sinx}{x}=1$$

$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{cosx-1}{x}=0$$

Gränsvärdet för de trigonometriska funktionerna sinus och cosinus anges enligt ovanstående formler.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se