Symboler

Symbol Hur man utläser symbolen Symbol Hur man utläser symbolen
\( \neq \) Inte (negation) \( \subseteq \) delmängd
{ } Parenteser för att starta och sluta en mängd \( \subsetneq \) äkta delmängd
\( \wedge \) och \( \setminus \) Relativt kompliment
\( \vee\) eller \( \cup \) union
\( \forall \) för alla \( \cap \) snitt
\( \exists \) det existerar \( \triangle \) Symmetrisk differens
\( \exists ! \) det existerar ett unikt \( \complement \) Komplement av
\( \in \) i \( \mathbb{N} \) de naturliga talen
\( \not \in \) inte i \( \mathbb{Z} \) Heltal
: sådant att \( \mathbb{Q} \) Rationella talen
\( \equiv\) lika enligt definition  \( \mathbb{R}\setminus \mathbb{Q} \) Irrationella talen
\( \sim (\propto) \) proportionell \( \mathbb{R} \) Reella talen
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se