Produktformlerna

\[ 2\cos(x) \cdot \cos (y)=\cos(x-y)+\cos (x+y) \]

\[2\sin(x)\cdot \sin(y) = \cos(x-y)-\cos (x+y) \]

\[ 2\sin(x) \cdot \cos(y) = \sin(x-y)+\sin (x+y) \]

Produktformlerna kan användas för att exempelvis förenkla trigonometriska ekvationer.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se