Produktformlerna

$$2cos \,x \cdot cos\, y=cos(x-y)+cos(x+y)$$

$$2sin\, x\cdot sin\, y=cos(x-y)-cos(x+y)$$

$$2sin\, x\cdot cos\, y=sin(x-y)+sin(x+y)$$

Produktformlerna kan användas för att exempelvis förenkla trigonometriska ekvationer.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se