Andraderivata testet

Om du har ett extremvärde i punkten \( x_0 \) så gäller följande:

  1. Om \( f'(x) = 0 \) och om \( f''(x_0) < 0 \), då har \(f\) ett lokalt maximum i punkten \( x_0 \).
  2. Om \( f'(x) = 0 \) och om \( f''(x_0) > 0 \), då har \(f\) ett lokalt minimum i punkten \( x_0 \)
  3. Om \( f'(x) = 0 \) och om \( f''(x_0) = 0 \), då kan ingen slutsats dras för \(f\), den kan ha ett max, minimum eller en inflektionspunkt.
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se