Median

Om man drar ett streck från ett hörn i en triangel till motståendes sidas mittpunkt så kallas det strecket för median.

Median

De olika medianerna skär varandra i triangelns tyngdpunkt T.

De delar varandra i förhållandet 2:1.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se