Relation mellan AM, GM, HM

\[ AM \geq GM \geq HM \]
Där aritmetiskt medelvärde (AM), geometriskt medelvärde (GM) och harmoniskt medelvärde (HM).

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se