Divisionsregler

Givet att 

Divisionsregler
\[ \frac{a}{b} \frac{c}{d} =\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d} =\frac{ac}{bd}, \quad b,d \neq 0 \]     \[ a\frac{b}{c} =a \cdot \frac{b}{c} = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{c} = \frac{ab}{c} , \quad c \neq 0 \]
\[ \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} \text{ eller }\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b} , \quad b \neq 0 \] \[ \frac{a}{b} \big/ \frac{c}{d} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} =\frac{ad}{bc}, \quad b,c \neq 0 \]
\[ \frac{a/b}{c} = \frac{\frac{a}{b}}{c}  = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{c} = \frac{a}{bc}, \quad b,c \neq 0\] \[ \frac{a}{b/c} = \frac{a}{\frac{b}{c}}  = \frac{a}{1} \cdot \frac{c}{b} = \frac{ac}{b} , \quad b,c \neq 0\]
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se