Absolutbelopp

\[ |x| = \begin{cases} \;\;x \text{ om } x \geq 0 \\ -x \text{ om } x < 0. \end{cases} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se