Eulers formler

\[ \sin(x) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i} x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i} x} }{2\mathrm{i} } \text{ och
} \cos(x) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i} x} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x} }{2} \]

Eulers formel anger sambandet mellan exponentialfunktionen \(e^{ix}\) och de trigonometriska funktionerna cosinus och sinus. Det går även att vända på formeln och istället uttrycka de trigonometriska funktionerna med hjälp av exponentialfunktionen.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se