Absolutbelopp

$$|z|=\sqrt{a^2+b^2}$$

Det komplexa talet \(z=a+bi\) kan representeras i det komplexa talplanet som en punkt. Absolutbeloppet av \(z\) är då avståndet från origo till \(z\).

Läs mer om absolutbelopp på Matteboken.se


\[ z = 2 + 4\mathrm{i}\]

\[ \begin{align*} |z| &= \sqrt{2^2 + 4^2}\\ &= \sqrt{4 + 16}\\ &= \sqrt{20}\\ &= 2\sqrt{5}.  \end{align*} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se