Alternatvinklar - likbelägna vinklar

 

I bilden så är linjerna A och B parallella. Om två linjer A och B är parallella så skriver vi det på följande sätt \( A \parallel B\).

Vinklarna \( \delta \) och \( \iota \) kallar vi för yttre alternatvinklar. Vinklarna \( \zeta\) och \( \theta \) kallar vi för inre alternatvinklar.


Alternatvinklar är lika stor om och endast om linjerna A och B är parallella.

Det vill säga om du har en två linjer och en tredje som korsar dem och dess alternatviklar är lika så vet du att de två första linjerna är parallella.


Det omvända är att om du vet att två linjer är parallella så vet du då också att dess alternatviklar är lika stora.

Vinklarna \( \varepsilon \) och \( \eta \) kallar vi för likbelägna vinklar.

 

 

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se