Tredjegradsbinom

\[ (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \]

\[ (a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 \]

\[ a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2) \]

\[ a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2) \]

\[ a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 -ab -bc-ca) \]


Exempel:

\[ (x + 3 )^3 \]

\[ \begin{align} (x + 3)^3 &= x^3 + 3\cdot x^2\cdot 3 + 3\cdot x\cdot 3^2 + 3^3\\ &= x^3 + 9x^2 + 27x + 27 \end{align} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se