Tvåpunktsformeln

För en linje som går genom punkterna \( (x_1, y_1) \) och \( (x_2, y_2) \)
gäller:

  • riktiningskoefficient \[ k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta
    y}{\Delta x} \]
  • tvåpunktsformeln \[ y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \]
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se