Differentialekvationer

\(y'=f(x,\,y)\)  med steglängd \(h\)

Eulers metod (tangentmetoden)

$$y_{n+1}=y_n+h\,f(x_n,\,y_n)$$

Mittpunktsmetoden

$$y_{n+1}=y_n+h\,f(x_n+\frac{h}{2},y_n+\frac{h}{2}\cdot k)$$

$$k=f(x_n,y_n)$$

Eulers metod är en numerisk metod som används för att bestämma y-värden till en differentialekvations lösningskurva.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se