Varians - Population

\[ \sigma^2 = \frac{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 }{N} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se