Vertikala asymptoter

Funktionen \( f(x) \) har vertikala asymptoter i \( x = a\) om

\[\lim\limits_{x\rightarrow a^{-}}f(x)=\pm \infty\qquad \text{ eller }\qquad \lim\limits_{x\rightarrow a^+} f(x)=\pm\infty.\]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se