Aritmetisk talföljd

\[ a_n=a_1+(n-1)d \]

\[ d=a_n-a_{n-1} \]

  • \(a_1\) är första element
  • \(n\) är antal element
  • \(d\) är differens mellan ett tal och det närmast föregående
  • \(a_n\) är n:te elementet

Gemensamt för alla aritmetiska talföljder är att differensen, d, mellan ett tal och det närmast föregående talet är konstant.

Läs mer om aritmetiska talföljder på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se