Proportionalitet

När vi säger att y är proportionell mot x så säger vi att det finns någon konstant k (proportionalitetskonstanten) sådant att följande likhet gäller

\[ y = kx \]

 

  • Om \( y = ksx \) så är y proportionell mot s och k
  • Om \( y = \frac{k}{x} \)så är y omvänt proportionell mot x
  • Om \( y = k x^2 \) är proportionell mot x i kvadrat
  • Om \( y = \frac{k}{x^2} \) så är y omvänt proportionell mot x i kvadrat

Sambandet kan illustrerar av en rät linje genom origo med olika k värden och utan m värden, \( y = kx \).

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se