Proportionalitet

När vi säger att y är proportionell mot x så säger vi att det finns någon konstant k (proportionalitetskonstanten) sådant att följande likhet gäller

\[ y = kx \]

  • Om \( y = ksx \) så är \(y\) proportionell mot \(s\) och \(x\)
  • Om \( y = \frac{k}{x} \) så är \(y\) omvänt proportionell mot \(x\)
  • Om \( y = k x^2 \) så är \(y\) proportionell mot \(x\) i kvadrat
  • Om \( y = \frac{k}{x^2} \) så är \(y\) omvänt proportionell mot \(x\) i kvadrat

Sambandet kan illustrerar av en rät linje genom origo med olika \(k\) värden och utan \(m\) värden, \( y = kx \).

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se