Medelvärde

Medelvärde är summan av alla tal i serien delat på antalet i serien,
\[ \text{Medelvärde} = \frac{\text{Summan av observationerna}}{\text{Det totala
antalet observationer}} = \frac{ \sum_{k=1}^{n} x_k}{n}. \]
Observera dock att man kan ta olika typer av medelvärde men
aritmetisk medelvärde är vad vi brukar kalla för bara medelvärde och
är den versionen som vi använder mest.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se