Kordasatsen

Kordasatsen

En korda är en linje som går mellan två punkter på en cirkelbåge eller annan böjd kurva.

 

Givet att två kordor delar varandra så gäller följande samband,

\[ a\cdot b=c\cdot d .\]

 

Du kan också själv testa detta nedan,

 

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se