Avståndsformeln

Avståndet mellan punkterna \((x_1,y_1)\) och \((x_2,y_2)\) är:

$$d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

Avståndsformeln är en tillämpning av Pythagoras sats och kan användas för att beräkna avståndet mellan två punkter i ett koordinatsystem.

Läs mer om avståndsformeln på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se