Stympad kon

Stympad -kon

Volym

$$V_{stympad\,kon}=\frac{\pi h}{3} \left(R^2+Rr+r^2 \right)$$

Mantelarea

$$A_{stympad\,kon}= \pi s(R+r)$$

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se