Cylinder

Geometri __cylindrar _01

Volym

$$V_{cylinder}=\pi r^2 h$$

Mantelarea

$$Mantelarean_{cylinder}=2\pi r h$$

Totala area

$$Totala\; arean_{cylinder}=2\pi r h+2\pi r^2=2\pi r(h+r)$$

För en rak, cirkulär cylinder gäller ovanstående samband.

Läs mer om cylindrar på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se