Cylinder

Geometri __cylindrar _01

Volym

Vcylinder=πr2hV_{cylinder}=\pi r^2 h

Mantelarea

\( Mantelarean_{cylinder}=2\pi r h \)

Totala area

Totala areancylinder=2πrh+2πr2=2πr(h+r)Totala\; arean_{cylinder}=2\pi r h+2\pi r^2=2\pi r(h+r)

För en rak, cirkulär cylinder gäller ovanstående samband.

Läs mer om cylindrar på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se