Triangel

Triangel

Area

$$A_{triangel}=\frac{b\cdot h}{2}$$

Herons formel

$$A_{triangel}=\sqrt {s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$s=\frac{1}{2}(a+b+c)=\frac{O_{triangel}}{2}$$

En triangel är en tvådimensionell, geometrisk figur som har tre hörn och där hörnen är sammanbundna av tre sidor. Herons formel anger sambandet mellan en godtycklig triangels area och dess sidor.

Läs mer om trianglar på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se