PQ-formeln

Andragradsekvationer av typen \(x^2+px+q=0\) har rötterna:

$$x_1=-\frac{p}{2}+\sqrt{\left(\frac{p}{2} \right )^2-q} $$

$$x_2=-\frac{p}{2}-\sqrt{\left(\frac{p}{2} \right )^2-q} $$

Andragradsekvationer av typen \(ax^2+bx+c=0\) har rötterna:

$$x_1=-\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a} $$

$$x_2=-\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a} $$

PQ-formeln används för att lösa fullkomliga andragradsekvationer.

Läs mer om PQ-formeln på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se