Kedjeregeln

Om \(y=f(z)\) och \(z=g(x)\) är två derviverbara funktioner så gäller för den sammansatta funktionen \(y=f(g(x))\) att

$$y'=f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$eller$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}$$

Kedjeregeln används vid derivering av en viss typ av sammansatta funktioner.

Läs mer om sammansatta funktioner och kedjeregeln på Matteboken.se.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se